Historie

In de strenge winter van 1889 wordt IJsclub “de Liede” opgericht. Vermoedelijk speelde het rijden om voedselpakketten voor de armsten een belangrijke rol, maar daarover bestaat geen zekerheid. De oude notulenboeken zijn n.l. verdwenen. Wat er wel is, is een huishoudelijk reglement uit 1913, artiklen 2 en 3: 

Werkverschaffing is dus niet zo gek, want tijdens de vorst periode ligt het aannemerswerk stil en lopen er een aantal knechts werkeloos rond.
In 1913 worden er in Haarlemmerliede uit de vergadering twee leden gekozen die voor een dagloon zullen werken en ver anderen geven zich opom vrijwillig te helpen. De werkverschaffin is dus in dat jaar toch maar zeer beperkt. 

Van 1913 tot 1934 was de ijsclub lid van de “IJsbond Hollands Noorderkwartier”. Ook rond 1909 was de ijsclub al even  lid geweest (knipsel uit 1908). De ijsclub is daarna niet meer bij een bond aangesloten geweest omdat er om geldprijzen werd geschaatst en geprikt. En dat mocht niet. 

affiche-IJsbond Holl.Noorderkwartier

affiche, gecopieerd uit het boek ‘100 jaar winter’. 

In 1961 dreigt de club te worden opgeheven. Er is nog maar weinig belangstelling. Er zal wel over vergaderd worden. Dat geeft aanleiding tot allerlei verhalen. Men wordt weer enthousiast en vooral de prikslee komt in de aandacht. Er wordt een tocht langs IJsselmeer stadjes gemaakt en daar wordt ten slotte een adres gevonden in Volendam dat nog priksleetjes wil maken. 
Er zal bij een nieuwe vorstperiode het “Nederlands Kampioenschap Priksleën over 80 meter” worden georganiseerd. Als het zo ver is wordt dat overal bekend gemaakt door pamfletten op te hangen. Maar de regen is ten slotte spelbreker. 

Een jaar later, in 1966, is het wel zo ver. Zelfs de radio en de televisie besteden er aandacht aan, er komt een complete televisiepleog naar de Liede. In Haarlemmerliede heerst een enorme drukte. De Liedeweg staat vol geparkeerde auto’s en ook de weilanden staan vol. En ’s avonds is het in het programma van Studio-Sport allemaal te zien. 

affiche 660123.JPG

de affiche uit 1966

Na enkele kwakkelwinters wordt het in het 1975-1976 weer goed winter. Het bestuur maakt plannen  om prikslede- en kortebaanwedstrijden te houden. Doch als het zover isbegint het te dooien. En de publiciteit is al gemaakt. 

Hierna wordt het bestuur gebeld door de vereniging “Het aangespannen paard” die de ijsclub “De Liede” uitnodigt om het Nederlandse Kampioenschap Priksleeën op de kunstijsbaan in Alkmaar te organiseren. Dit wordt een groot succes. Het is een echt schaatsfestijn: schoonrijden in oudhollandse klederdracht, koppelwedstrijden, prikslee- en arresleewedstrijden. 
Nog jaarlijks (tekst geschreven in 2004 - CBu) vind op de kunstijsbaan in Alkmaar het Nederlands Kampioenschap Priksleeën plaats. De ijscclub uit Warmenhuizen speelt daarbij een belangrijke rol. Maar de aanzet is uit Haarlemmerliede gekeomen. 

______
Tekst grotendels overgenomen uit: “Het land rond de Stompe Toren, de geschiedenis van Spaarnwoude”, door Gerrit van de Beldt, december 2004. - CBu 

IJsclub De Liede van 1889 © Chris Buzink 2017-2022